Din Bir-Der’den Regaib Kandili mesajı

30 Mart 2017 16:03

Din Görevlileri Birliği Derneği Isparta Şubesi Başkanı Süleyman Zengi, Regaip Kandili ve Üç Aylar dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

 Zengi’nin mesajı şöyle: “Dinî hayatımızda "Üç Aylar'' olarak bilinen feyizli ve bereketli maneviyat mevsimine bir defa daha girmek üzereyiz. 30 Mart Perşembe akşamı "Regaip Kandili'' 29 Mart Çarşamba günü "Üç Ayların" ilki olan Recep Ayının birinci günüdür. Bu mübarek aya ve geceye kavuşturan Rabbimize şükürler olsun.

Kameri takvimin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu ayları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları "Üç Aylar” olarak adlandırılır. İslam toplumlarında bu mübarek ayların diğer aylara oranla daha farklı bir yeri vardır. Bu ayların Müslümanlarca önemli ölçüde değer kazanmasının sebepleri arasında Hz Peygamber'in  (s.a.s)  bu aylar hakkında verdiği haberler gösterilebilir.

Resulullah (s.a.s) bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur:

"Recep Allah’ın, Şaban benim, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.”

Bunun anlamı Recep ayında Allah’a, Şaban ayında Peygambere yaklaşılacak ve Ramazan ayı da müminlerin kurtuluşuna vesile olacaktır inşallah. Bir yılda bulunan beş mübarek kandil gecesinin dört tanesinin de bu aylarda bulunması, üç ayların ne kadar değerli ve faziletli olduğunu bizlere göstermektedir. Bu mübarek gecelerde, Yüce Allah’ın rahmet ve mağfireti, müminlerin üzerine sağanak sağanak yağar. Üç aylar bu rahmet yağmurundan faydalanmak için fırsat günleridir. Böylesine bir koyup binler alabileceğimiz kazanç kapısını kaybetmemek için bu günleri Müslüman âlemi olarak çok iyi değerlendirmeliyiz.

Hz. Peygamber (s.a.s) üç aylar girdiğinde şöyle dua ederlerdi:

“Ya Rabbi! Receb ve Şaban’ı bize mübarek eyle, bizi Ramazan’a kavuştur."

Receb Ayı: "Üç Aylar” olarak bilinen bir mevsimin ilk ayıdır.” Receb” kelimesi herhangi bir şeyden korkmak, utanmak veya bir kimseyi heybetinden dolayı ululamak veya tazim etmek manalarına gelir.

Receb ayı Hicri ayların yedincisidir. Fazileti bakımından ayrı bir yeri vardır. Regaip ve Mi’rac gibi mübarek geceleri içinde bulundurması faziletini daha da arttırmaktadır. Ayrıca, Kur’an’da "Haram Aylar" olarak geçen dört aydan birisi olması, Müslüman kalplerdeki yerini bir kat daha arttırmıştır. Receb ayının haram aylar içerisinde zikredilmesini Hz. Peygamber (s.a.s) şu hadis-i şerifte bildirmektedir.

“Muhakkak zaman Allah’ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Sene on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Bunlardan üçü peş peşedir. Zilkade, zilhicce, Muharrem bir de Cemaziyel-ahir ile Şaban ayları arasında olan Mudar Kabilesi’nin ayı Receb’tir”

Receb ayı, gerek İslam’dan önce gerekse İslam’dan sonra mukaddes bilinen bir aydır. İslam dini gelmeden önce, bu ay girer girmez, Arap kabileleri arasında harp etmek yasaklanır, herkes kendisini bu ayda güven içerisinde hissederdi. İslam geldikten sonra da, bu aya olan hürmet devam ettirildi. Bu ay Regaib ve Miraç gibi mübarek geceler ve ilahi tecellilerle şereflendirildi. Ülkemizde de yukarıdaki beyanlar ışığında, asırlardır “ Üç Aylar” geleneği oluşmuş; “Ramazan’a hazırlık” Receb ayının girmesiyle başlar hale gelmiştir

Bu aylara “ çok sevaplı ibadet ayları” diyen Bediüzzaman, bu ayların önemine şöyle işaret eder. “Her hasenenin (ibadetin) sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerifte yüzden geçer, Şaban-ı Muazzamada üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarekte bine çıkar ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i kadirde (Kadir Gecesinde)otuz bine çıkar”

Buna göre Receb ayında işlenen ibadet, edilen iyilik, yapılan hizmetlerin manevi ecri ve sevabı bire yüz verilmektedir. Bunun için mü’minler bu aydaki nasiplerini arttırmak maksadıyla daha çok gayret sarf ederler. Hayır ve hasenata biraz daha ağırlık verirler.

.Regaib Kandili: Regaib, “çokça rağbet edilen, nefis kıymetli, değerli, ihsan" manalarına gelen Rağibe kelimesinin çoğuludur.   Receb ayının ilk Cuma gecesine Regaib gecesi denir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allahu Teâlâ (c.c) bu gecede, Müminlere, ragibetler (ihsanlar, ikramlar) yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Regaib gecesi'nde yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere sayısız sevaplar verilir.

Peygamber efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur : "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri çevrilmez, Recebin ilk Cuma Gecesi, Şaban’ın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan bayramı, Kurban bayramı geceleridir.’’

Bu geceye mahsus bir namaz yoktur. Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı! Kazası olmayan da nafile namaz kılar. Ayrıca Kur’an-ı kerim okumalı, tesbih çekip, tevbe istigfar etmeli. Mübarek gecelerde ve her zaman, ilim öğrenmek çok faziletlidir. İlmihal bilgileri en kıymetli ilimdir. Perşembe günü oruç tutup gecesini de ihya etmek çok sevabdır. Receb ayında oruç tutmak faziletlidir. Perşembe günü oruç tutup cuma gecesini de ihya etmek çok sevabdır. Perşembeyle birlikte, Cuma günü de oruç tutmak daha iyidir.

Birkaç hadis-i şerif:

(Receb ayında çok istigfar edin, çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.) [Deylemî]

Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.) [Gunye]

(Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recebin hepsini tutmuş gibi sevap verilir.) [Miftah-ül-cenne]

(Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır.) [Ebu Ya’la]

(Regaib gecesi, Şaban ayının 15. gecesi, cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi yapılan dualar kabul olur.) [İbni Asakir]

(Receb büyük bir aydır. Allahü teâlâ bu ayda hasenatı kat kat eder. Receb ayında bir gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. On gün oruç tutana, Allahü teâlâ istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, "Geçmiş günahların affoldu” der. Receb ayında Allahü teâlâ Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi ve o da, Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti.) [Taberani]

Rabbimizden bu gecenin hürmetine binaen Tüm İslam Aleminde mağdur ve mazlumların, iftiraya uğrayıp hapis ve zindanlara düşmüş Müslüman kardeşlerimizin bir an önce kurtularak sevdiklerine kavuşmalarını kendilerine iftira atanların Yaratanımızdan tevbe istiğfar ederek iftira attıkları Müslüman kardeşlerimizden helallik dilemelerini ve fakat hâlâ daha tüm dünyada firavuni bir düzen içinde avaneleri olmaya devam ederek her türlü mel’un işleri sürdürmeleri durumunda Rabbimizin Kahhar İsmi Şerifi ile onlara tecelli etmelerini niyaz ediyor, Kahraman Ordumuza havada karada ve denizde Dini İslamı Mübine karşı kaldırılan ellerin kırılmasında Muzafferiyetler vermesini, Vatanımızın ve Milletimizin geleceği için yarınlarımızda “Hayır”lara vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyoruz”.

                        

Bu haber 336 kez okunmuştur.
  Yükleniyor...