YAZARLAR

Resmi İlan // V:1198

10 Aralık 2018 11:00

T.C.
ISPARTA
2. İCRA DAİRESİ
2018/183 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NOLU: TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl. Merkez İlçe, 1193 Ada. 645 Parsel. YAYLA Mahalle Köy. ESKİ BURDUR YOLU MEVKİİ Mevkii. Taşınmaz üzerinde betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş bodrum kat zemin kat ve üç normal katlı bina vardır. Dava konusu zemin kat üç cepheli olup güney cephesi bitişik nizamlı komşu daireye bitişiktir. Ahşap oturtma çatısı Marsilya kiremit kaplıdır. Zemin kat tapu kayıtlarında kahvehane olarak gözükmekte ise de hali hazırda tekel büfesi ve yanında fırın ve gözleme işyeri bulunmaktadır. Zemin katın ön bahçesi bu iki işyerine katılmış olup parsel sınırına kadar genişletilmiştir. Sol tarafta bulunan büfenin tabanı mozaik kaplıdır. Arka tarafla küçük bir mekan bulunmaktadır. Doğramalar demir doğrama ve tek camlıdır. Demir korkuluklar vardır. Yan tarafında içinde taş fırın olan işyeri katmer ve unlu mamüller üreten ve satan işyeridir. Tabanı ve yer yer duvarları seramik kaplıdır. Bu işyeri büyük olup arka tarafta mutfak kısmı bulunmakladır. Ayrıca PVC den yapılmış WC bulunmaktadır. Bu işyerinin ön cephedeki çıkma yapılan yer PVC doğramalı ve çift camlıdır. Bina doğal gazlıdır. Üst katlar apart olarak işlev vermektedir. 1975 yılında yapıImışlır .Asansörsüzdür. Binanın etrafında bahçe bulunmaktadır. Binanın girişi kuzey cepheden ve demir kaplıdır. Mimari projesinde kahvehane olarak 77.86 m2 gözükmekledir. İskan da ise 89,00 m2 olduğu belirtilmiştir. Alt katta bodrum kat bodrum kat bulunmaktadır. Merdivenler mermer olup demir korkulukludur. Binanın ebatları yaklaşık 10 mt en ve yaklaşık 8.90 mt boyunda olmak üzere yaklaşık 89,00 m2 yüzölçümlüdür. Ön cephede 5.00 mt en ve 10.00 mt uzunluğunda ilave yapılmış olup. toplam 139,00 m2 yüzölçüme ulaşmıştır. Satışa konu taşınmaz imar palın içinde düzgün imar parselidir. Eleklirk su ve kanalizasyon gibi Belediye alı yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Özkanlar kavşağına 850,00 mt , terminale 1400.00 mt. şehir merkezine 1700 mt mesafededir. Çevresine okul cami semt pazarı vardır. Arsanın birim m2 birim fiyatı imar durumu yüz ölçümü konumu ve sahip olduğu üstün ve eksik özelliklerde dikkate alınarak hesaplama yapılmıştır satışa konu taşınmazın değeri 74.107.66 TL. taşınmazın arsa değeri 203.137.50 TL olup toplamda taşınmazın arsapayı ile birlikte değeri 277.245.16 TL.dir
Adresi : Bağlar Mah. 127.Cadde No:92 Zemin Kal D: 1 Merkez / ISPARTA
Yüzölçümü : 270,85 m2
Arsa Payı : 1/4
İmar Durumu : İmar Planı içinde olup. konut alanı olarak ayrılım sahasında olduğu
belirtilmıştir. Blok nizam 4 kat imara müsaadelidir. 12 07 1977 tarih ve 1 10 sayılı yapı ruhsatı vardır 16.01.2018 tarih ve 237 33 sayılı yapı kullanma izin kağıdı da bulunmakladır.
Kıymeti : 277.245.16 TL
KDV Oranı : % 18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında takyidattaki gibidir
1.Satış Günü : 24 01 2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2.Satış Günü : 19.02.2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : KUTLUBEY MAHALLESİ 6 MART CADDESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI
ESKİ ADLİYE BİNASI ZEMİN KAT ADLİYE İHALE SALONU MERKEZ ISPARTA
Satış Şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci anırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50 sini. rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 91 000 1500 1580 072 9049 3472 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaralan yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmekledir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca: ihaleye nakil olarak teminatını sunarak da katılabilecektir Bu gayrimenkul ü/erinde hakkı olan alacaklının iştirakı halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 1244. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. . Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi. KDV. 1 2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halinde ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21 2 maddesi dikkate alınacaktır. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçharı hakları vardır Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklarda sonra gelir.)
3-Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edil ip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerini (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır: aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve ketlileri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nin 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat verme geçer.
7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018 183 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur .03/12/2018
(V:1198)

Bu haber 77 kez okunmuştur.
  Yükleniyor...