“KENT KONSEYLERİ, KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLAR”

10 Eylül 2019 15:52

Isparta Kent Konseyi, Başkanlığa Ahmet Bayram’ın gelmesiyle birlikte çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Bayram; “Bizim derdimiz Isparta’dır. Bunun için her türlü plan ve projeyi hazırlayıp ilgili kurum ve kuruluşlara vereceğiz” dedi.

Kent Konseylerinin bir şehir için artı katkılar ortaya koyan kuruluşlar olduğunu ifade eden Isparta Kent Konseyi Başkanı Ahmet Bayram, Kent Konseylerinin dününü ve bugününü anlattı. Başkan Bayram; “1922 yılında Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde kabul edilen ve 21. Yüzyılın gündemini belirleyen gündem 21 başlıklı eylem planında; ‘Yerel yöntemlerin öncülüğünde sivil toplumun ve diğer ortakların birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirlenmesi için hazırlanmış bir programdır’ denilmektedir.

Yerel gündem 21: 1996 BM Habitat 2. Kent Zirvesi ile yerel gündem 21’i Türkiye kabul etmiştir. Yerel yönetim sürecinde yerel gündem 21’in hedefleri şunlardır: Yerel karar alma süreçlerinde katılımı geliştirmek, kentsel yaşamı kolaylaştıran projeleri geliştirmek, demokratik yaşamın yerleşmesine kakı sağlamak, kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlamak, kentsel sorunların çözümü sürecine katkı sağlamak. Türkiye’deki yerel gündem 21 uygulamaları 2001 yılında UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) tarafından dünyadaki en başarılı uygulamalardan birisi olarak seçilmiştir.

8 Ekim 2006 tarih ve 26313 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Kent Konseyi Yönetmeliği’ne göre Kent Konseyi Merkezi yönetimin yerel yönetimin kamu kurumu niteliği meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışı ile hemşehrilik hukuki çerçevesinde buluştu. Kentin kalkınma önceliklerinin sorunlarının, vizyonlarının, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlediği tartışıldığı, çözümlerinin geliştirildiği, ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu, demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarına denir.

Artan iletişim, beşeri ve maddi sermaye hareketliliği teknolojinin hızla gelişimi e – devlet uygulamaları, rasyonellik ve piyasa mantığı ile devlet işleyişinin idealimizm, devlet işleyişinin idealize olması daha dinamik bir yönetim şeklini zorunlu kılmakta ve birçok uygulamanın hızla değişmesine deden olmaktadır. Kent yönetiminde halkın daha dinamik, hızlı, adil, harcama kararına ortak eden, şeffaf, hesap verebilir ve etkin bir yönetime ihtiyacı kent konseyi aracılığı ile halkı ortak noktada buluşturarak sorunları birlikte tartışıp çözüm yollarını birlikte karara bağlama noktasında önemli katkı sağlamaktadır.

Kent konseyleri, yerel demokrasi ve katılımcılık açısından ele alındığında öncelikle kentin her türlü sorunlarını ve kentteki uygulamaları tartışabilecekleri bir ortam, oluşturmaları nedeniyle ortak akıl olarak tanımlanmaktadır. Yerel halkın, ihtiyaçlarının belirlenmesinde kararlara katılması ve ortaya çıkacak sonuçları kabul etmesi ya da etmemesi, o bölgedeki yerel demokrasinin kuvvetli olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Yerel demokrasi olarak ifade edilen anlayış içerisinde demokrasinin varlığının göstergesi olarak o bölgedeki halkın katılımcılık durumu ve bu işleyişin önem kazanmasında kent konseylerinin etkinlik düzeyi çok önemlidir.

Kent Konseyleri, kadınlar, yaşlılar, çocuklar ve engelliler gibi gruplarında yönetim ve karar alma sürecine katılım hedeflenmektedir. Bunun yanında dernekler, vakıflar meslek odaları, sendikalar, özel sektör kuruluşları, akademik kuruluşları, basın yayın kuruluşları, vatandaş girişimcileri gibi sivil toplum kuruluşları gibi yerel yönetimler arasında etkileşimli bir ilişki kurulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda yerindelik kavramı ön plana çıkartılarak hizmetlerin mümkün olduğunca alt düzeyde üretilmesi istenmektedir.

Kent Konseyleri ile kentsel ölçekte sivil toplumun güçlendirilmesi, demokrasi kültürünün kökleştirilmesi ve yerel yönetimlerde yönetişim anlayışının etkin bir biçimde hayata geçirilmesi ile başarı mümkün olabilecektir. 2006 yılından itibaren ülke genelinde kurulmaya başlanan Kent Konseyleri Isparta’da 2012 yılında kurulmuştur. Kentin sorunlarına çözüm ortağı olmak amacıyla ve gönüllülük esasına dayanarak 2017 yılına kadar çalışmalarını sürdürmüştür.” dedi

Bu haber 54 kez okunmuştur.
  Yükleniyor...