Isparta’dan 59 proje

20 Mart 2013 00:40

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) 3 ana alt başlıkla çıktığı 2012 Mali Destek Programları’na projelerin başvuruları tamamlandı. Antalya’dan 141, Burdur’dan 39 ve Isparta’dan 59 olmak üzere toplam 239 proje başvurusu gerçekleşti. ‘Ar-Ge ve Yenilikçilik Odaklı Sanayinin Desteklenmesi’ altbaşlığı için toplam 117 proje başvurusu gerçekleşirken, ‘Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi’ alt başlığına 54 ve ‘Alternatif Turizmin Geliştirilmesi’ alt başlığı için de 68 proje başvurusu gerçekleşti.

BAKA’nın 24 Aralık 2012’de proje başvuruları alınmaya başlanan toplam bütçesi 20.000.000 TL olan 2012 Yılı Mali Destek Programları kapsamındaki başvurular, kar amacı gütmeyen kurumlar ve kar amacı güden kurumlar (KOBİ) için sona erdi. Batı Akdeniz’deki küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, kamu kurumları, mülki ve yerel idareler, üniversiteler, araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşlarına yönelik BAKA’nın “Ar-Ge ve Yenilikçilik Odaklı Sanayinin Desteklenmesi”, “Alternatif Turizmin Geliştirilmesi” ve “Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi” alt başlıklarından oluşan 2012 Mali Destek Programı’ndan başarılı projelere kar amacı güden kurumlar için % 50’ye kadar, kar amacı gütmeyen kurumlar için de % 80’e kadar hibe desteği sağlanacak.

Üç alt başlıktan öncelik alanı ‘işletmelerde yenilikçi ve yeni ürün üretiminin teşvik edilmesi, Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi ve Ar-Ge ve yenilikçilik alanında kamu-özel sektör-üniversite işbirliğinin geliştirilmesi’ olan “Ar-Ge ve Yenilikçilik Odaklı Sanayinin Desteklenmesi Programı’na toplam 117 proje başvurusu gerçekleşti. 19’u kamu olmak üzere 98’i KOBİ projelerinden oluşan başvuruların 59’u Antalya’dan,  26’sı Burdur’dan ve 32’si de Isparta’dan yapıldı.

‘Bölgede faaliyet gösteren tarıma dayalı sanayi işletmelerinin rekabet güçlerinin artırılması, Tarımsal atıklar ve orman atıklarının yenilenebilir enerji üretiminde kullanılması yoluyla ekonomiye kazandırılması’ önceliklerini hedefleyen ‘Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’ için de 3 ilden 17’si kar amacı gütmeyen olmak üzere toplam 54 başvuru geldi. En çok başvuru 35 proje ile Antalya’dan olurken, Burdur’dan 6, Isparta’dan da 13 başvuru oldu.

‘Alternatif turizm faaliyetleri ile turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve sezonun 12 aya yayılması ve çevreye duyarlı turizm faaliyetlerinin teşvik edilmesini hedefleyen ‘‘Alternatif Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’ kapsamına kar amacı gütmeyen kurumlar daha fazla proje başvurusu gerçekleştirdi. Toplam 68 projenin 42’si ‘kar amacı gütmeyen’, 26’sı ise ‘kar amacı güden’ kurumlara ait olurken, başvurulardan 47’si Antalya’dan, 7’si Burdur’dan, 14’ü ise Isparta’dan geldi.

Bu haber 509 kez okunmuştur.
  Yükleniyor...