9 Ay süreli güvenlik görevlisi alınacak

11 Ağustos 2020 18:07

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda, çalıştırılmak üzere 9 ay süreli 183 kişilik güvenlik, Toplum Yararına Program düzenlenecek.

Konu ile ilgili olarak Isparta Valiliği’nden yapılan duyuru şöyle: “İl Müdürlüğümüz ile Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla Toplum Yararına Program kapsamında, 183 kişilik,  9 ay süreli,         01 Eylül 2020 - 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında çalıştırılmak üzere özel güvenlik görevlisi alınacaktır.

Programa başvuru yapmak  isteyen kişilerin,  Covid-19 salgını nedeniyle İl Müdürlüğümüze gelmeden,  11 Ağustos 2020 – 15 Ağustos 2020 tarihleri arasında,  www.iskur.gov.tr e-şube veya ALO-170 iletişim hattı üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

TOPLUM YARARINA PROGRAM KATILIM ŞARTLARI

a)            Kuruma kayıtlı işsiz olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamalarını ifade eder. (5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinde b fıkrasının 4. bendindeki tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanundaki EK-5 tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı kapsamında olan kişilerin, SGK girişi yapıldığında sigortaları SGK tarafından kesildiğinden TYP’ye başvuru yapmalarında ve programa katılmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.) Kuruma kayıtlı olduğu hâlde TYP düzenlenen alanda ve konuda çalışma izni belgesi olmayan yabancılar ile iş akdi askıda olan mevsimlik işçiler TYP’ye katılamazlar.

b)           18 yaşını tamamlamış olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmasını ifade eder.

c)            Emekli ve malul aylığı almamak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında emekli ve malul aylığı almamasını ifade eder. İş göremezlik ödeneği alanlar TYP’ye katılabilir.

d)           Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç); TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla kişinin açık öğretim dışında herhangi bir resmi ya da özel eğitim kurumunda öğrenci olmamasını ifade eder. Uzaktan eğitim alanlar TYP’ye katılamaz.

e)           Özel güvenlik görevlisi olarak görevlendirilecek katılımcıların  mutlak surette özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarının olması gerekmektedir.  Kimlik kartı olmayanların özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilmeleri  mümkün bulunmamaktadır.

            Kamuoyuna önemle duyurur”.

*Valilik Basın Bürosu

Bu haber 55 kez okunmuştur.
  Yükleniyor...