T.C. ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLAN VE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ DUYURUSU

26 Mayıs 2021 09:38

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda esas numaraları yazılı davalı ve davalılar sütununda isimleri belirtilen kişiler hakkında açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen tensip ara kararı gereğince; 1. DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ; Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili aşağıda parsel, maliki ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda davalılar adlarına kayıtlı olduğunu 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı Kanun ile değişik 8. Ve 10. Maddeleri gereğince Kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ile tespit edilen bu bedelin ödenmesi karşılığında taşınmazın kamulaştırılan kısmının tapu kayıtlarının Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescili talep edilmiş olup; 2. a) 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkemenizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açmaları, b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği; c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Isparta Şube Müdürlüğüne yatırılacağı; d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize bildirmeleri gereği; 3- Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28 ve 2942 sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur. 21/05/2021 Dosya No Davalılar : 2021/272 İl Köy/Mevki : Isparta/Merkez Gelincik Köyü Ada Parsel : 4620 parsel (geldisi1880 parsel) m2 : 3.784,51 Duruşma Günü : 08/09/2021 Duruşma Saati : 09.35 1- Mehmet Ali Cankurt 2-Ramazan Cankurt 3-Ünzüle Ocak 4-Kazım Erçin 5-Emine Tuna 6-Halis Cankurt 7-Mustafa Çetin 8-Rafiye Özdemir 9-Ali Çetin 10-Osman Çetin 11- Azime Alver 12-Fatma Karaca 13-Hatice Tuna 14-Hasan Dikmen 15-Muammer Dikmen 16- İbrahim Dikmen 17-Niyazi Dikmen 18-Talat Dikmen 19-Mustafa Dikmen 20-Mehmet Dikmen 21-Nizamettin Ayhan 22-Mahmut Ayhan 23-Sunay Dikmen 24-Emine Baş 25-Nezahat Ölmez 26-Memnune Tokgözlü 27-Hatice Ayhan 28-Hamide Tok 29-Sedakat Küçükköse 30-Hatice Ümmüsayın 31-Mustafa Tok 32-Emine Erten 33-Ünal Tok 34-Havva Işık

Bu haber 206 kez okunmuştur.
  Yükleniyor...