T.C. ISPARTA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2019/21 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

9 Haziran 2021 17:19


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, 154 Ada, 9 Parsel, ALİKÖY Mahalle/Köy, BİBERCİ MAHALLESİ Mevkii, Dava konusu yerin Isparta Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müd. 12349 sayılı yazılarında, Isaparta ili, Merkez ilçesi, Aliköy Köyü, Biberci Mah. mevkii, 154 ada, 9 nolu parsel, Belediye Mücavir alan sınırları dışında kalmaktadır. Isparta İl Özel İdaresinden edinilen bilgilere göre; taşınmaz imar planı içeresinde konut alanında kalmakta olup, bitişik nizam 3 kat yapılaşma şartlarına haizdir. Çekme mesafesi h/2 dir. Yürürlükteki imar planına göre dava konusu taşınmazın bir kısmı yolda bir kısmı konut alanında kalmaktadır. Keşif sırasına yapılan incelemede dava konusu taşınnaz köy merkezinin yaklaşık 200 m güney cephesinde yer almaktadır. Dava konusu taşınmaz L şeklindedir. Tapu kaydındaki niteliği Harman yeri olarak görünmesine rağmen köy içi yerleşik alanında imar planı içerisinde konut alanında kalmasından dolayı Bakanlar Kurulunun 28/02/1983 tarih vev 83/6122 sayılı kararına göre arsa vasfındadır. Dava konusu taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı-müştemilat olmayıp boş vaziyettedir. Dava konusu taşınmaz kuzey cepheden 7 ve 15 nolu parsellere, doğu cepheden 13 ve 14 nolu parsellere, batı cepheden 6 parsele komşu olup ara parseldir. Taşınmazın güney cephesi mevcut bulunan yola bakmaktadır. Topoğrafik olarak düz bir yapıya sahip olan taşınmaz her türlü alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Aliköy köyü yolunun yaklaşık 100 m doğu cephesinde bulunan taşınmazın yakın çevresinde yapılaşmalar, cami, okul, mezarlık vardır.
Taşınmaza ulaşım kolaydır.
Yüzölçümü : 1.095,02 m2
Arsa Payı :

İmar Durumu : Kayıtlardaki gibidir.
Kıymeti : 136.877,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 28/09/2021 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 04/11/2021 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Isparta Adliyesi Satış Memurluğu Odası -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/21 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/06/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Bu haber 180 kez okunmuştur.
  Yükleniyor...