10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI:

10 Ocak 2022 17:16

Vali Seymenoğlu:

“Gazetecilik, halkımızın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındıran önemli bir meslektir.
Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesini sağlamak, toplumsal konularla ilgili kamuoyu oluşturmak ve gerçekleri araştırmak gibi çok önemli görevleri yerine getirmektedir.
Düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın; bu anlamda kurumlarla bireyler arasındaki veri akışını sağlayarak demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir.
Bilgilendirici ve yol gösterici rolüyle toplumun dinamizmini besleyen basın, İlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi, kalkınması ve ilerlemesinde büyük destek olmaktadır.
Bu duygu ve düşüncelerle; basın meslek ilkeleri doğrultusunda doğru ve tarafsız gazetecilik anlayışı çerçevesinde kamuoyunu aydınlatan, tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını da rahmetle anıyorum.”

 

Milletvekili Özel:

“Isparta'mızda görev yapan medya mensuplarımız, Isparta'nın ekonomisine, kültürüne, turizmine ve sporuna olumlu yönde katkı sağlamaktadırlar. Bu yönde üstlendikleri görev takdire şayandır. Fedakarca çalışarak mesleğini en iyi şekilde icra etmeye çalışan gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum.
Ahirete intikal eden gazetecilere Allah'tan rahmet dilerken, hayatta olan arkadaşlarımıza da aileleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.”

 

Başkan Başdeğirmen:

“Demokrasinin gelişmesinde ve kamuoyunun bilgilendirilmesi aşamasında önemli bir kamu görevini yerine getiren, her türlü olumsuzlukları göğüsleyerek, ilimizin ve ülkemizin gelişmesine, tanıtılmasına katkı sunan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum.
Büyük bir özveri ve fedakarlıkla vatandaşlarımızın tarafsız, doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi, haber alma hakkının korunması, demokrasimizin işlerliği açısından büyük önem taşımaktadır.
İlimiz ve ülkemizle ilgili gelişmeleri kamuoyuna aktaran, bizlerle vatandaşlarımız arasında köprü görevi üstlenen basın mensuplarımız yapmış oldukları haber ve görüşleriyle çalışmalarımıza önemli faydalar sağlamaktadır.
Basının demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde ifa ettiği bu hizmet her türlü takdiri hak etmektedir.
Isparta basınının ilimizin gelişmesi adına ne kadar duyarlı ve fedakâr olduğunu biliyorum ve yürekten destekliyorum.
Özellikle yerel basınımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimizin hak ettiği yere ulaşması noktasında önemli katkılar sağlayacağına inancım tamdır.
Isparta'mızda çok sayıda gazetemiz, internet sitemiz ve yayın organları ile televizyonumuz sayesinde günün gelişmelerinden anında haberdar olma imkanına sahibiz.
Bizlere bu imkânı sağlayan, olaylara yapıcı yaklaşan kamuoyunun vicdanını temsil eden ilkeli ve dürüst yayıncılık prensiplerinden ödün vermeyen, gazetecilik gibi meşakkatli mesleği büyük bir özveriyle sürdüren, yerel ve yaygın basınımızda görev yapan değerli gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en kalbi duygularımla kutluyorum.
Basın sektörüne emek veren, akıl ve alın teri akıtan tüm çalışanlara başarılar, görevleri başında hayatlarını kaybeden basın emekçilerimize de Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve minnetle anıyorum.”

 

Milletvekili Cesur:

“ Her türlü baskı, sansür, kontrol ve cezalara karşın kamuoyunu doğru bilgilendirmek, toplumumuzu habersiz bırakmamak, düşünce çeşitliliğini ve çoğulculuğu korumak adına, zorlu şartlarda görevini aksatmadan sürdüren basın emekçilerimizin sorunlarını çözmeye çalışmak, verdikleri emeklerin maddi manevi her türlü karşılığını alabildikleri bir ortam yaratmak görevimizdir. Demokrasimizin sağlıklı işleyebilmesi için kuvvetler ayrılığındaki “Dördüncü Güç” olan basının bağımsız ve özgür olması bir gerekliliktir.
Vatandaşlarımızın demokratik tercihlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için, haber alma ve ifade özgürlüğünün her türlü baskıya karşı korunması şarttır.
Ancak, özellikle son yıllarda siyasetin müdahalesiyle basının bir kısmının bu ilkelerden bilinçli bir şekilde uzaklaştırıldığını, kimi basın ve yayın kuruluşlarının vatandaşların aleyhine çalışan, onlara doğru haberleri ulaştırmayan, gerçekleri sahte gündemlerle gizleyen ve hatta sadece iktidara hizmet eden kurumlara dönüştürüldüğünü de gördüğümüzü ifade ederken üzüntü duyuyorum.
Bugün denetleyici bir kurum olarak, ifade, haber alma, düşünce çeşitliliği ve çoğulculuğu kanunen sağlamakla yükümlü RTÜK'ün, siyasallaşarak bu ilkeleri terk ettiğini, basın ve yayın kuruluşlarına uyguladığı orantısız cezalarla birlikte özgür düşünceyi, eleştirileri ve farklı sesleri bastırmaya çalıştığını da biliyoruz.
Basının her alanında, haberciliğe yönelik yıllardır süregelen baskıdan kaynaklı artan kaygının, ülkemizde basının sağlıklı işleyebilmesi ve basın emekçilerimizin huzurlu çalışabilmesi açısından yarattığı olumsuzluklar son derece endişe vericidir.
Bununla birlikte, ülkemizde artan ekonomik sorunlar, hak ihlalleri, hukukun üstünlüğünün hiçe sayılması gibi hususlar hem ulusal hem de yerel çapta faaliyet gösteren basın üzerinde maddi ve manevi baskılar yaratmaktadır. Her gün artan hayat pahalılığı yüzünden yerel ve küçük basın kuruluşları ayakta kalmakta zorlanırken, basın çalışanlarımız günden güne artan bir geçim sıkıntısı ile yüzleşmektedir.

23 Nisan 2020 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunduğumuz önergemizde de belirttiğimiz gibi, biz devletin basın kuruluşlarına ve basın emekçilerine ihtiyaç duyduğu maddi destekleri sağlaması gerektiğini düşünüyor, bunu anayasal bir hak olan basın ve haber alma özgürlüğünün sekteye uğramaması için ciddi bir gereklilik olarak görüyoruz.
Bizler, bütün basın emekçilerimizin, geçim sıkıntısı yaşamadan, tüm siyasi baskılardan uzak bir şekilde, doğru ve iyi habercilik yapabildiği bir ortamı tesis etmek sorumluluğuna sahibiz.

Bu misyonla, orantısız ve haksız cezaların olmadığı, tehditlerin, oto-sansürün ve fikri kısıtlamaların ortadan kalktığı, basında tekelleşmenin sona erdiği, devletin ekonomik anlamda da basına ve basın emekçilerine sahip çıktığı, özgür bir basın ortamını sağlamak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz ve basınınızın da çalışanlarımızın da onurlu ve özgür şartlarda olmasını sağlayacağız, söz veriyoruz.

Halkın bilgi edinme hakkını ve ifade özgürlüğünü kullanabilmesi için, her türlü zorluğa rağmen kararlılıkla, büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan tüm kahraman basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor ve her birine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.

Teşekkür, sevgi ve saygılarımla.”

 

ITSO Başkanı Tutar:

“Isparta'nın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesinde kent büyüklerinin işadamlarının, kamu kurum ve kuruluş temsileri ile halkın ne kadar emeği varsa basın mensuplarımızın da emeği o denli büyüktür. Yerel basınımız da, ilimizde olan gelişmeler konusunda halkımızı bilgilendirmekte, vatandaşlarımızla kurumlar arasında köprü görevi görerek, etkin bir rol üstlenmektedirler. Fedakârca çalışan gazetecilerimize, bir anlamda toplumun sesi olarak ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışından taviz vermeksizin yerine getirdikleri bu önemli kamu hizmeti için teşekkür ederim. Milletimizi ülke ve dünya gündeminden haberdar eden gazetecilerimiz, yerli ve milli değerlerimizin benimsetilmesinde de çok önemli bir görevi üstlenmektedirler. Mesleğin gerektirdiği etik ve ahlak kuralları doğrultusunda ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla görevlerini özveriyle yerine getiren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

 

Esnaf Odaları Birlik Başkanı Ahmet Tural:

“İletişim buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirli olduğu günümüzde, kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber yapmak, tarafsızlık ve objektiflik , özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, ilkeli yayıncılık anlayışıyla vatandaşın en doğal hakkı olan doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Böylesine önemli bir misyonu yerine getirmek için her şartta görev peşinde koşan gazetecilerimizin düzenli bir mesaisi olmadan halkı bilinçlendirmek için verdiği kararlı mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Başta Isparta Basınımız olmak üzere tüm Basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.”

Bu haber 51 kez okunmuştur.
  Yükleniyor...